Hoffmann&Žižák

Nabídka náhradních vozidel Kontakty na servis

Servis návěsů a přívěsů

Jsme autorizovaný servisní partner návěsů a přívěsů značky Schmitz Cargobull.

Opravujeme návěsy a přívěsy i ostatních značek.

Full servis

Za pevně stanovený měsíční poplatek máte jistotu, že ve smluvním období nebudete muset vynaložit ani korunu navíc za následující úkony: opravy a výměny dílů opotřebených provozem vozidla (např. brzdové obložení, tlumiče atd.), opravy závad způsobených vadou materiálu či výrobní vadou po uplynutí záruky poskytované výrobcem vozidla, provádění pravidelné údržby v rozsahu prací předepsaných výrobcem.

Service24h

Pokud se Vám někdy stane, že na cestě budete potřebovat technickou pomoc, nebo asistenci, obraťte se na Cargobull euroservice 24h, jehož součástí je i náš servis. Obrátíte-li se v takovém případě na naši asistenční službu okamžitě se postaráme o Vaše přípojné vozidlo a zajistíme, abyste byli i nadále mobilní, a to 24 hodin denně.
Asistenční služba Hoffmann a Žižák Zápy +420 602 207070
Hoffmann a Žižák Liberec +420 734 684 280
pro volání ze zahraničí na centrálu 00800 24 22 74 62 855

LSZ - Certifikát zajištění nákladu

Kontrolujeme a prodlužujeme platnost LSZ, což je certifikát, který předepisuje výrobci nástavby pevnostní kriteria. Díky tomu odpadá, nebo je velmi zredukované zajištění nákladu, což šetří čas při přepravě a zároveň poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti provozu. Tento certifikát má platnost 12měsíců a poté je nutné jej prodloužit.

Nabídku připravujeme, děkujeme za váš zájem.

Jízdní kola Mercedes Benz

To nejlepší, nebo nic“, původní požadavek Gottlieba Daimlera, se proplétá celou historií naší značky jako stříbrná niť a je dnes aktuálnější než kdykoliv dříve. Naše chápání toho, co věci činí nejlepší, se odráží v našem úsilí po dokonalosti, přenesení kouzla Mercedes-Benz do běžného života – a samozřejmě v zodpovědnosti, kterou k Vám jako zákazníkovi pociťujeme.

Vydejte se s námi na cestu k dokonalosti – neobyčejná Mercedes-Benz Bike Sports Selection činí sen skutečností.

PDF ke stažení